W GRUPIE LEONHARD MOLL

Powstała w 1957r. Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych STRUNBET w Bogumiłowicach jest wiodącym producentem najwyższej jakości strunobetonowych podrozjazdnic i podkładów oraz żelbetowych płyt przejazdowych dla sieci PKP PLK S.A. oraz zarządców infrastruktury tramwajowej. Od 2004r. jesteśmy w grupie Leonhard Moll AG z siedzibą w Monachium. Korzystamy z Jej doświadczeń i know-how w obszarze projektowania, produkcji i logistyki innowacyjnych prefabrykatów strunobetonowych dla sieci kolei w Polsce, Niemczech, Wlk. Brytanii, Czechach, Grecji i Chorwacji. Grupa Leonhard Moll AG dostarcza rokrocznie na europejski rynek 1 milion podkładów kolejowych najwyższej jakości. Ciągłe inwestycje w zaawansowane technologie i know-how zapewniają stały rozwój naszej Wytwórni. Gwarantują wysoką jakość produktów potwierdzoną Certyfikatem Zarządzania Jakością ISO 9001-2008, Świadectwami UTK dopuszczenia do eksploatacji oraz Certyfikatami ZKP i Świadectwami Zgodności z europejskimi normami.

W zakresie planowania produkcji i logistyki STRUNBET jest pewnym i solidnym partnerem. Spełniamy wszystkie wymagane przez PKP PLK S.A. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru naszych prefabrykatów oraz europejskie normy PN-EN 13 230- 1,-2,-4 :2009. Wszystkie produkowane przez naszą Wytwórnię produkty posiadają Aprobaty Techniczne oraz Certyfikaty Zakładowej Kontroli Produkcji wydane przez Instytut Kolejnictwa w Warszawie. Na podstawie indywidualnych dla każdej inwestycji planów rozjazdów przygotowujemy i dostarczamy odpowiednie dobory podrozjazdnic strunobetonowych. Zamawiane prefabrykaty dostarczamy na czas w dowolne miejsce wg. uzgodnień wykorzystując transport kolejowy i samochodowy. Jesteśmy  odpowiedzialnym partnerem na rynku produkcji i dostaw prefabrykatów dla infrastruktury szynowej, inwestując w technologiczny rozwój Wytwórni i czerpiąc z najnowszych osiągnięć techniki. Perspektywa finansowa UE na lata 2014–2020 zapewnia dalszy rozwój infrastruktury kolejowej w Polsce. Daje również szansę dalszego rozwoju Wytwórni Podkładów Strunobetonowych STRUNBET Sp. z o.o. w Bogumiłowicach.

/

Login to your Account